Podanie o przywrócenie statusu osoby bezrobotnej – wzór

16.00 

Status osoby bezrobotnej można odzyskać dopiero po upływie okresu, na który dana osoba została go pozbawiona, o ile spełnia wymagane warunki ponownej rejestracji. Podanie o przywrócenie statusu osoby bezrobotnej należy złożyć do urzędu wraz z niezbędnymi dokumentami, potrzebnymi przy pierwszej rejestracji. 

Warto pamiętać, że podanie o przywrócenie statusu osoby bezrobotnej to nie to samo, co odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy osób bezrobotnych. Na złożenie tego drugiego pisma bezrobotny ma jedynie 14 dni.

Zaskarżenie decyzji polega na wyrażeniu niezadowolenia z faktu odebrania statusu bezrobotnego i nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Tymczasem podanie o przywrócenie statusu osoby bezrobotnej można wnieść także po tym terminie, nawet po negatywnym rozpatrzeniu odwołania. 

Jak przygotować pismo z prośbą o przywrócenie na listę zarejestrowanych bezrobotnych? Dokument można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór podania o przywrócenie statusu osoby bezrobotnej, wypełniając go odpowiednimi danymi.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o przywrócenie statusu osoby bezrobotnej – wzór