Podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę – wzór

Kategorie: , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać pismo do pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę? Osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego nie oznacza, że pracownik może od razu zrezygnować z pracy.

Aby otrzymywać należne świadczenie, pracownik musi zrezygnować z dotychczasowego zatrudnienia, a następnie złożyć wniosek do ZUS o przejście na emeryturę. Jak napisać podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz powyżej.

Kiedy złożyć podanie o przejście na emeryturę?

Podanie o przejście na emeryturę pracownik, który osiągnął wiek emerytalny, może złożyć w dowolnym terminie. Ma też możliwość wystąpienia z takim pismem wcześniej, biorąc pod uwagę obowiązujący go okres wypowiedzenia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana na cztery sposoby:

 • po upływie czasu, na jaki została zawarta,
 • na mocy porozumienia stron,
 • za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • za wypowiedzeniem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Datę zakończenia stosunku pracy można obliczyć na podstawie zawartej umowy. Maksymalna długość okresu wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Jeśli jednak strony rozwiążą umowę za porozumieniem, nie muszą zachowywać żadnego okresu wypowiedzenia – same ustalają termin zakończenia współpracy.

Zawiadomienie o przejściu na emeryturę warto złożyć z wyprzedzeniem, jeśli pracownikowi zależy na rozstaniu się z firmą w dobrej atmosferze, a zwłaszcza jeżeli należy mu się również odprawa, na którą trzeba zgromadzić fundusze. Zadbanie o ten aspekt będzie korzystne także wtedy, kiedy pracownik zdecyduje się wrócić do pracy na emeryturze.

Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby pobierać świadczenie emerytalne i wynagrodzenie za pracę jednocześnie. Jeśli tylko pracownik wcześniej rozwiąże umowę o pracę, złoży stosowny wniosek do ZUS i ponownie zatrudni się w firmie.

Poza tym żadne przepisy nie nakazują pracownikom odchodzić z pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeśli senior woli pracować niż pobierać emeryturę, jego prawo do świadczeń będzie zawieszone do momentu, kiedy rozwiąże umowę z pracodawcą i zgłosi się do ZUS.

Jak napisać podanie o przejście na emeryturę?

Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę jest obowiązkowe – bez tego nie da się uzyskać prawa do świadczeń emerytalnych, ponieważ, jak czytamy w treści ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczony musi najpierw zrezygnować z pracy zarobkowej, a dopiero później powinien zgłosić do ZUS stosowny wniosek o wypłacanie emerytury. 

Wniosek o przejście na emeryturę (do pracodawcy) nie różni się od podania o rozwiązanie umowy o pracę. Pracownik zatrudniony nie ma obowiązku zawierania w nim informacji o osiągnięciu wieku emerytalnego.

Może więc wykorzystać przygotowany przez nas wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem, w zależności od tego, czy chce korzystać z ustawowego okresu wypowiedzenia, czy ustalić termin zakończenia współpracy z pracodawcą samodzielnie.

Zawiadomienie o przejściu na emeryturę musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych jak dane osobowe i kontaktowe stron, czy data i miejsce sporządzenia pisma. Do przygotowania dokumentu warto wykorzystać nasz wzór pisma o przejście na emeryturę, ponieważ znacznie ułatwia on sporządzenie takiego zawiadomienia.

Przed przystąpieniem do wypełnienia druku warto zajrzeć do swojej bieżącej umowy i  sprawdzić, gdzie, kiedy i na jaki okres została zawarta (umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony). Wszystkie dane z tego dokumentu można wykorzystać do poprawnego uzupełnienia wzoru. Pomoże to uniknąć błędów czy literówek.

Druk, jakim jest przygotowany przez nas: wzór zawiadomienie pracodawcy o przejściu na emeryturę wypełnia się następującymi danymi:

 • miejsce i data złożenia pisma,
 • data rozwiązania stosunku pracy,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • podpis pracownika.

Dokument uwzględnia już oświadczenie o chęci rozwiązania umowy i przejścia na emeryturę. Informacja o osiągnięciu wieku emerytalnego jest w nim opcjonalna. 

Jak złożyć wniosek o emeryturę do ZUS?

Po zakończeniu współpracy z pracodawcą pracownik-emeryt może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przejście na emeryturę. Potrzebuje do tego również świadectwa pracy, które otrzyma od byłego pracodawcy.

Podanie o emeryturę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można wysłać do urzędu np. drogą elektroniczną. Do wypełnienia druku niezbędne są informacje z dowodu osobistego i dotychczasowych umów z pracodawcami.

Dokumenty uwzględniają między innymi:

 • numer dowodu osobistego,
 • numery NIP pracodawców,
 • numer konta bankowego emeryta,
 • wysokość zarobków z ostatnich 10 – 20 lat kariery.

Jak pobierać emeryturę i wynagrodzenie jednocześnie?

Jak zostało wspomniane, pracownik, który nabył prawa do emerytury, może kontynuować zatrudnienie, a wtedy jego świadczenie emerytalne zostanie zawieszone. Innym, znacznie korzystniejszym finansowo rozwiązaniem dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, jest jednak jednoczesne pobieranie emerytury i wynagrodzenia za pracę.

Aby było to możliwe, emeryt musi zakończyć stosunek pracy z pracodawcą na mocy porozumienia stron i wyrejestrować się z ubezpieczenia w ZUS. Dzięki temu zacznie pobierać należną mu emeryturę.

Później może zatrudnić się ponownie u swojego byłego pracodawcy lub w zupełnie innej firmie. Nowy pracodawca będzie zobowiązany ponownie zgłosić go do ubezpieczeń i płacić za pracownika należne składki.

Aby były pracodawca ponownie zatrudnił pracownika-emeryta, ten musi wystąpić do niego z odpowiednim pismem w tej sprawie. Wniosek o ponowne zatrudnienie może uzasadnić chęcią rozwijania kariery czy dalszego zdobywania wiedzy i doświadczenia.

Pracodawca może zatrudnić go ponownie na podstawie umowy o pracę na czas nieoznaczony lub oznaczony, jeśli nie wykorzystał obowiązujących limitów dla umów terminowych (3 umowy lub umowy na okres nieprzekraczający 33 miesięcy).

Jeśli pracownik-emeryt zdecyduje się zrezygnować z pracy lub zostanie zwolniony, jego okres wypowiedzenia ustalany będzie na podstawie całego okresu zatrudnienia (obejmuje też okres przed przejściem na emeryturę).

Pracownik pobierający emeryturę, który nie osiągnął wieku emerytalnego, również ma prawo dorabiać do świadczenia, jednak obowiązują go limity – jego płaca nie może być wyższa niż 70% średniego wynagrodzenia.

Kilka słów podsumowujących

Uzyskanie przez pracownika wieku emerytalnego nie jest przesłanką do wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Dla komfortu prawnego pracodawcy bezpieczniejsze jest wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, który może postarać się o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron:

Art. 30. – Rozwiązanie umowy o pracę – Kodeks pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z powodu przejścia pracownika na emeryturę jest dyskryminacją ze względu na wiek pracownika – co jest niedopuszczalne w świetle prawa.

Jako ciekawostkę warto dodać, że jeśli stosunek pracy ustał ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego – pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna u danego pracodawcy w formie odprawy emerytalnej. A sama odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jasno o tym mówi:

Art. 92(1). – Zasady nabycia odprawy pieniężnej – Kodeks pracy.

§ 1.Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2.Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Przy okazji zachęcamy do pobrania przygotowanego przez nas wzoru podania o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Pismo pobierzesz na samej górze niniejszego artykułu.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę – wzór
 1. Pismo opracowane dobrze, przydało się bardzo, pozdrawiam!