Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Warunkowe przejście do następnej klasy to rozwiązanie dla uczniów, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu nauczania (z egzaminu poprawkowego).

Zgodę na tak zwany warunek otrzymają tylko ci uczniowie, którzy zdaniem rady pedagogicznej poradzą sobie w kolejnej klasie pomimo otrzymania negatywnej oceny końcowej. Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy należy kierować do rady pedagogicznej. 

Nie każdy uczeń może wypełnić wzór podania o warunkowe przejście do następnej klasy. Takie rozwiązanie jest dostępne tylko dla dzieci, które korzystają z tej opcji po raz pierwszy na danym etapie edukacji.

Co więcej, warunkowo można zaliczyć jedynie ten przedmiot, którego nauczanie jest kontynuowane na kolejnych etapach edukacji.

Jeśli podanie o warunkowe przejście do następnej klasy zostanie rozpatrzone pozytywnie, rada pedagogiczna podejmie uchwałę o warunkowej promocji. Na świadectwie dziecka widoczna będzie ocena niedostateczna, ale będzie ono kontynuowało naukę w klasie wyższej, zamiast powtarzać ten sam rok. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy – wzór