Podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi, z którym zakończył współpracę, a także dokonania jego korekty, jeśli świadectwo pracy zawiera błędy.

Dokumentacja pracownicza musi być później przechowywana przez firmę przez okres 50 lat, dlatego nawet na długo po rozwiązaniu umowy można złożyć podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum. 

Pismo z prośbą o wydanie utraconego czy zagubionego świadectwa pracy należy złożyć w miejscu, w którym dokumenty są przechowywane.

W przypadku likwidacji zakładu pracy, podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum trzeba złożyć do organu administracji państwowej nadrzędnego lub założycielskiego w stosunku do byłego pracodawcy.

Najczęściej jest to wojewoda lub właściwy rzeczowo minister. Informacji na temat miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej można szukać w Urzędzie Skarbowym oraz w sądzie rejonowym.

Wypełniając nasz wzór podania o wydanie świadectwa pracy, warto pamiętać, że zarówno za skopiowanie, jak i za przygotowanie odpisów dokumentów należy uiścić odpowiednią opłatę. Archiwum może naliczać także koszty za wyszukanie dokumentacji i przygotowanie jej do skopiowania. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum – wzór
  1. PRZYDATNE POLECAM WZÓR PODANIA