Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora wzór

16.00 

Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora może złożyć samodzielnie uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny w imieniu dziecka niepełnoletniego. Pismo powinno zostać sporządzone na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Konieczne może okazać się przedstawienie takiego dokumentu do wglądu.

Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora dotyczy zwolnień długoterminowych, obejmujących okres dłuższy niż kilka dni czy tygodni. Zwolnienia krótkoterminowe składa się bowiem bezpośrednio u nauczyciela WF.

Na zwolnienie z zajęć może liczyć uczeń, w przypadku którego stan zdrowia uniemożliwia aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach fizycznych. Z pismem występują zatem uczniowie po kontuzjach czy też z chorobami przewlekłymi. 

Wzór podania o zwolnienie z WF do dyrektora został opracowany zgodnie z przyjętymi zasadami sporządzania wniosków – pozwala zachować więc odpowiednią formę pisma.

Wystarczy wypełnić druk niezbędnymi danymi, w tym danymi dziecka oraz terminem obowiązywania zwolnienia lekarskiego, a następnie podpisać podanie i złożyć je w sekretariacie szkoły.

 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora wzór