Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Najemca lokalu użytkowego nie jest chroniony przed podwyżkami czynszu, ponieważ nie obowiązują go przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Jedynymi obowiązującymi aktami prawnymi w takim przypadku są: umowa najmu lokalu oraz kodeks cywilny. Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego może nastąpić więc nawet kilka razy w roku, na dowolną kwotę. 

Niemniej jednak wynajmujący powinien pamiętać, że podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego musi zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

Co więcej, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając jego dotychczasową wysokość najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Jeśli najemca nie zaakceptuje podwyżki, umowa najmu wygaśnie. 

Do przygotowania pisemnego wypowiedzenia czynszu najmu wynajmujący może wykorzystać wzór podwyższenia czynszu najmu lokalu użytkowego.

Dokument zawiera informację o wypowiedzeniu dotychczasowej wysokości czynszu oraz informację o wysokości nowej stawki, która zacznie obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego – wzór