Pokwitowanie zadatku na zakup mieszkania – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pokwitowanie zadatku na zakup mieszkania to dokument, który potwierdza przyjęcie pieniędzy przez sprzedawcę i zapłatę zadatku przez kupującego. Sam zadatek pełni natomiast rolę rezerwacyjną. 

Zabezpiecza bowiem zawarcie w przyszłości umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Wpłacona kwota zalicza się również w poczet ceny całkowitej mieszkania.

Pokwitowanie zadatku na zakup mieszkania musi zawierać między innymi dane wpłacającego środki i dane przyjmującego środki, a także wysokość takiej opłaty rezerwacyjnej.

Warto pamiętać, że w przypadku niezawarcia umowy kupna-sprzedaży z winy nabywcy, zadatek pozostaje przy sprzedającym. Natomiast w sytuacji, kiedy do transakcji nie dojdzie z winy sprzedającego, ma on obowiązek zwrotu zadatku niedoszłemu nabywcy w kwocie dwukrotnie wyższej.

Wzór pokwitowania zadatku jest drukiem, który należy wypełnić w momencie przyjmowania pieniędzy lub później, jeśli kupujący nie wyraża sprzeciwu. Pokwitowanie można przesłać wpłacającemu zadatek na przykład listem poleconym. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pokwitowanie zadatku na zakup mieszkania – wzór