Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Gdy nie nastąpiło ustalenie ojcostwa w drodze domniemania ojcostwa męża matki dziecka ani uznanie dziecka przez ojca, można wnieść do sądu pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty.

Z wnioskiem tego typu wolno wystąpić do czasu, kiedy dziecko osiąga 18. rok życia. Pozew o ustalenie ojcostwa przez sąd może wnieść zarówno domniemany ojciec dziecka, jak i jego matka czy samo dziecko. 

Co ważne, strony mogą wnieść nie tylko pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty, ale również o pokrycie poniesionych przez matkę kosztów związanych z ciążą i porodem oraz z utrzymaniem matki w okresie połogu, przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu dziecka.

Złożenie takiego pozwu przez matkę dziecka jest bezpłatne.

Do przygotowania pozwu o ustalenie ojcostwa z wnioskiem o zasądzenie alimentów można wykorzystać gotowy do wypełnienia druk – wzór pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty.

Dokument należy sporządzić w dwóch egzemplarzach: jeden dla sądu, jeden dla pozwanego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty – wzór