Pozwolenie na broń palną – wzór

16.00 

Pozwolenie na broń palną jest urzędowym dokumentem wymaganym od posiadacza broni. Pozwolenie zostaje wydawane – przez odpowiednie władze – na wniosek osoby zainteresowanej, pod warunkiem spełnienia przez nią ustawowych niezbędnych przesłanek.

Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji pozwolenie na broń palną i amunicję do tej broni, co do zasady wydaje właściwy komendant wojewódzki Policji.

Właściwość miejscowa ustalana jest ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanego lub siedzibę zainteresowanego podmiotu. W przypadku żołnierzy zawodowych pozwolenie wydaje właściwy komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Cel pozwolenia na broń

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

  1. ochrony osobistej;
  2. ochrony osób i mienia;
  3. łowieckich;
  4. sportowych;
  5. rekonstrukcji historycznych;
  6. kolekcjonerskich;
  7. pamiątkowych;
  8. szkoleniowych.

Właściwy organ Policji może w wydanym pozwoleniu ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia. Potwierdza się to w legitymacji posiadacza broni. Co do zasady zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2020 r. poz. 955).

Podobne wzory pism:

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozwolenie na broń palną – wzór