Umowa kupna sprzedaży broni myśliwskiej – wzór

16.00 

Zakup broni myśliwskiej wiąże się z koniecznością uzyskania niezbędnych dokumentów. W momencie, gdy uda nam się je skompletować, możliwy będzie zakup wymarzonego modelu.

Jeżeli transakcja zawierana jest pomiędzy dwiema osobami prywatnymi, to obie strony obowiązuje umowa kupna sprzedaży broni myśliwskiej, którą należy zawrzeć w formie pisemnej.

To niezwykle ważny dokument, który stwierdza legalność nabycia przedmiotu.

Dokumentacja potrzebna do legalnego zakupu broni myśliwskiej

Broń myśliwską można kupić od osoby prywatnej lub w sklepie, jednak w każdym przypadku nabywca będzie potrzebował promesę i decyzję WPA o przyznaniu broni. Te dokumenty są niezbędne, jeżeli takiego zakupu dokonuje się po raz pierwszy.

W momencie, gdy broń zostanie zarejestrowana, jej właściciel otrzyma specjalną legitymację, która uprawni go do dokonywania kolejnych transakcji kupna.

Umowy sprzedaży broni myśliwskiej nie trzeba zawierać, jeśli przedmiot został zakupiony w sklepie — wtedy wystarczającym potwierdzeniem będzie paragon lub faktura.

W przypadku transakcji pomiędzy osobami prywatnymi obowiązuje nas również umowa kupna sprzedaży broni myśliwskiej w formie pisemnej, stanowiąca dowód legalnego zakupu.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży broni myśliwskiej?

Umowa kupna sprzedaży broni myśliwskiej powinna zawierać wszystkie podstawowe elementy, takie jak miejsce i data zawarcia umowy, określenie obu stron transakcji oraz ich dane osobowe i podpisy.

W dokumentach stwierdzających sprzedaż broni należy umieścić kilka dodatkowych informacji, takich jak:

  • rodzaj, marka, kaliber, numer i rok produkcji przedmiotu sprzedaży,
  • wartość broni (również zapisaną słownie),
  • oświadczenie sprzedającego, który stwierdza, że jest jedynym właścicielem broni,
  • adnotację, że broń myśliwska została nabyta w sposób legalny i nie ciążą na niej żadne opłaty ani wady.

Warto zamieścić w umowie pouczenie, że nabywca ma obowiązek zarejestrowania broni w WPA w ciągu 5 dni od dokonania zakupu. Należy pamiętać, że umowa sprzedaży takiego przedmiotu powinna zostać sporządzona wyjątkowo starannie.

Jest to dokument potwierdzający legalność transakcji, dlatego wszystkie znajdujące się w nim oświadczenia muszą być zgodne z prawdą.

Polecane wzory:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży broni myśliwskiej – wzór