Umowa kupna sprzedaży broni – wzór

16.00 

Czym tak właściwie jest umowa kupna sprzedaży broni?

Jest to specjalistyczny dokument, którego główne założenie stanowi potwierdzenie legalności transakcji, której przedmiotem jest zakup broni palnej.

Sporządza się go pomiędzy wyłącznie pomiędzy dwoma prywatnymi osobami. Co więcej, niezwykle istotne jest, aby umowa posiadała wszystkie niezbędne informacje, bowiem tylko w takim przypadku można ją uznać za właściwie sporządzoną.

W przeciwnym wypadku jej zawarcie nie będzie można uznać za wiążące oraz co najważniejsze zgodne z prawem.

Jak należycie sporządzić umowę kupna sprzedaży broni?

Warto w tym miejscu podkreślić dość istotny fakt, iż prawidłowo zrobiony dokument mający na celu potwierdzenie legalności transakcji zakupu broni palnej powinien koniecznie zawierać jej szczegółowe dane, w tym między innymi:

  • rodzaj,
  • markę,
  • kaliber,
  • numer seryjny,
  • a także dokładny rok produkcji broni palnej.

Do tego trzeba zawrzeć miejsce oraz precyzyjnie określoną datę zawarcia umowy, określenie jej stron (sprzedający i kupujący), dane personalne zarówno osoby sprzedającej, jak i kupującej, oraz podaną słownie wartość broni w złotych.

Co więcej, nie można także zapomnieć o dodaniu specjalnej adnotacji, zgodnie z którą sprzedawca oświadcza, iż jest jedynym właścicielem broni, informacje o tym, że w sprawach nieregulowanych za pomocą umowy mają zastosowanie przepisy wchodzące w skład Kodeksu Cywilnego, a także kolejną adnotację dotycząca tego, czy broń została nabyta przez osobę ją sprzedającą w pełni legalny sposób, nie posiada ona żadnych wad, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, tudzież nie jest obciążona żadnymi nieuregulowanymi opłatami.

To są tak właściwie wszystkie informacje, które są niezbędne w trakcie komponowania umowy kupna sprzedaży broni.

Co wiąże się z zakupem broni?

Przede wszystkim w celu nabycia pierwszej broni palnej konieczne będzie nabycie specjalnej promesy, a także decyzji WPA o przyznaniu pozwolenia na broń. Natomiast w przypadku następnych zakupów osoba kupująca musi jedynie okazać legitymację posiadacza broni.

*Umowa kupna sprzedaży broni palnej powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach – dla każdej ze stron.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży broni – wzór