Prośba o darowiznę dla szkoły – wzór

16.00 

Szkoły publiczne mogą pozyskiwać środki na swoją działalność na podstawie umów sponsorskich lub darowizn.

Sponsoring od darowizny różni się tym, że sponsor otrzymuje w zamian za pomoc możliwość wypromowania się, zbudowania pozytywnego wizerunku. Prośba o darowiznę dla szkoły nie zawiera propozycji takiej wymiany korzyści – powinna być w pełni bezinteresowna. 

Przygotowując pisemną prośbę o darowiznę, warto wykorzystać sporządzony przez nas i gotowy do wypełnienia wzór prośby o darowiznę dla szkoły.

Taki dokument uwzględnia między innymi przedstawienie celu pozyskania dodatkowych środków dla placówki. Z reguły, darowizna ma służyć konkretnej inwestycji czy realizacji zaplanowanego wydarzenia, np. jubileuszu.

Prośba o darowiznę dla szkoły powinna zostać szczegółowo uzasadniona. Ma to na celu przedstawienie korzyści z przekazania takich środków na potrzeby placówki.

W uzasadnieniu warto opisać zatem, jak szkoła wykorzysta otrzymane środki. Pismo powinno uwzględniać też numer rachunku do ewentualnego przelewu środków.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o darowiznę dla szkoły – wzór