Prośba o sprzątanie klatki – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

W większości przypadków, regulamin spółdzielni mieszkaniowej nakazuje lokatorom przestrzegać czystości i porządku w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców, czyli również w obrębie klatki schodowej.

Sprzątanie części wspólnych powinno odbywać się przynajmniej raz w tygodniu. W wielu blokach obowiązuje więc harmonogram sprzątania – mieszkańcy sprzątają klatki schodowe na zmianę. Można jednak również zlecić to zadanie zewnętrznej firmie. Prośba o sprzątanie klatki powinna zostać skierowana do zarządcy budynku.

Jeśli o czystość klatki schodowej w bloku dba zewnętrzna firma, koszty takiej usługi pokrywają solidarnie wszyscy lokatorzy. Oznacza to, że prośba o sprzątanie klatki może zostać rozpatrzona pozytywnie tylko za ich zgodą. 

Jak przygotować takie pismo? Najprościej jest wypełnić wzór prośby o sprzątanie klatki, motywując go na przykład brakiem możliwości samodzielnego sprzątania klatki przez lokatorów, którzy są schorowani lub w podeszłym wieku.

Zarząd spółdzielni powinien odnieść się do takiego wniosku i odpowiedzieć na pismo w ciągu maksymalnie 30 dni.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Prośba o sprzątanie klatki – wzór
  1. polecam wzór pisma!