Pismo o uprzątnięcie klatki schodowej – wzór

16.00 

Zasadniczo, obowiązek dbania o czystość i porządek na klatkach schodowych obciąża każdego z mieszkańców budynku wielorodzinnego. Jeśli jednak lokatorzy nie są w stanie doprowadzić klatki do należytego stanu, pismo o uprzątnięcie klatki schodowej należy kierować do zarządcy budynku, czyli do administracji.

Dokument warto przygotować w oparciu o przygotowany przez nas gotowy wzór pisma o uprzątnięcie klatki schodowej, argumentując go między innymi zagrożeniem pożarowym czy zagrożeniem sanitarnym – w zależności od tego, co zanieczyszcza klatkę schodową.

Pismo powinno zostać rozpatrzone przez administrację, która ma obowiązek ustosunkować się do żądań mieszkańców i podjąć odpowiednie działania.

Jeśli pismo o uprzątnięcie klatki schodowej skierowane do zarządcy nieruchomości okaże się nieskuteczne, z problemem można udać się jeszcze do odpowiednich służb, na przykład do straży pożarnej czy do sanepidu.

Kiedy to uciążliwy sąsiad odpowiada za uporczywe zanieczyszczanie klatki schodowej, w sprawę można zaangażować również policję. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo o uprzątnięcie klatki schodowej – wzór