Prośba o wydanie zaświadczenia – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zaświadczenie jest dokumentem, który potwierdza dany stan prawny lub konkretny fakt. Z reguły jest wydawane na wniosek zainteresowanego, rzadziej z urzędu. Prośba o wydanie zaświadczenia musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

Konieczne jest ujęcie w niej danych wnioskodawcy, celu wydania zaświadczenia i powodu ubiegania się o zaświadczenie. Dokument warto przygotować więc w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór prośby o wydanie zaświadczenia, który uwzględnia wszystkie obowiązkowe elementy takiego pisma.

W pisemnej prośbie o wydanie zaświadczenia można ubiegać się o wydanie kilku egzemplarzy jednego dokumentu.

Należy pamiętać też, że wniosek zawsze powinien zawierać czytelny podpis zainteresowanego oraz dane osobowe umożliwiające jego identyfikację.

Prośba o wydanie zaświadczenia zostanie rozpatrzona pozytywnie, jeśli wnioskowanie o wydanie takiego dokumentu okaże się zgodne z przepisami. Organ powinien wydać dokument niezwłocznie, czyli nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o wydanie zaświadczenia – wzór