Prośba o wydanie zgody na usunięcie grzejnika wzór

16.00 

Nawet w przypadku mieszkań własnościowych, wymiana, likwidacja czy przesunięcie grzejnika nie mogą odbywać się bez pozwolenia zarządcy budynku. Wynika to z faktu, że grzejnik jest elementem instalacji cieplnej, a ta należy do administracji, nie do właścicieli poszczególnych mieszkań.

Prośba o wydanie zgody na usunięcie grzejnika jest więc konieczna, niezależnie od tego, na jakiej podstawie zajmowany jest dany lokal.

Brak możliwości samowolnej wymiany czy likwidacji grzejnika wiąże się z tak zwanym bilansem cieplnym budynku. Każdy grzejnik w bloku ma wpływ na zyski i straty energii, a tym samym między innymi na koszty ogrzewania.

Oznacza to, że prośba o wydanie zgody na usunięcie grzejnika będzie rozpatrywana pod kątem wpływu jego likwidacji na bilans cieplny całego bloku.

Do przygotowania wniosku w takiej sprawie warto wykorzystać wzór prośby o wydanie zgody na usunięcie grzejnika, który należy uzasadnić konkretnymi argumentami. Od sposobu uzasadnienia pisma zależy, czy administracja spojrzy na wniosek przychylnym okiem. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o wydanie zgody na usunięcie grzejnika wzór