Protokół szczelności instalacji gazowej wzór

16.00 

Protokół szczelności instalacji gazowej przygotowuje się między innymi w przypadku wykonania nowej instalacji, w przypadku jej remontu lub przebudowy, a także w przypadku wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Próbę szczelności należy wykonać przy dostawcy gazu. Czynności wykonuje się osobno dla części instalacji przed gazomierzem oraz dla pozostałej części z pominięciem gazomierzy. 

Do przygotowania protokołu z testu szczelności instalacji warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór – wzór protokołu szczelności instalacji gazowej. Pismo uzupełnia się takimi informacjami jak dane budynku, dane inwestora, dane wykonawcy instalacji czy dane przyrządów pomiarowych. 

W protokole muszą znaleźć się także dane osobowe członków komisji przeprowadzających próbę. Protokół szczelności instalacji gazowej podpisuje inwestor i wykonawca lub ich przedstawiciele.

Dokument musi określać takie parametry próby szczelności jak medium próbne, ciśnienie próby czy czas trwania próby. Konieczne jest ujęcie w nim też wyniku próby – pozytywny lub negatywny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Protokół szczelności instalacji gazowej wzór