Raport z wykonanej pracy wzór

16.00 

Nie każdy pracownik ma obowiązek przygotowywania raportu z wykonanej pracy. Najczęściej dotyczy to osób, które współpracują przy jednym projekcie. Raport z wykonanej pracy pozwala osobie przejmującej czyjeś obowiązki poznać stan realizacji zadania.

Przygotowując taki dokument, należy mieć więc na uwadze przede wszystkim to, dla kogo jest on sporządzany. 

Do przygotowania raportu można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór raportu z wykonanej pracy, dzięki czemu dokument będzie przejrzysty i konsekwentny, co ułatwi wyczytywanie z niego najważniejszych informacji.

Wskazane jest, aby każdy taki raport prezentował się dokładnie tak samo. Dobrze, jeśli zawiera też podział na akapity, nagłówki i numerację. 

Dobry raport z wykonanej pracy często uwzględnia również krótkie streszczenie, pomocne dla każdego odbiorcy dokumentu. W raportach ujmuje się też cel ich sporządzenia oraz adresata, czyli informację o tym, dla kogo przeznaczony jest raport.

Jeśli dokument zawiera wnioski, powinny być one sformułowane w sposób jasny dla każdego odbiorcy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Raport z wykonanej pracy wzór