Przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej – wzór

Kategoria:

16.00 

Zasadniczo, termin na udzielenie informacji publicznej wynosi maksymalnie 14 dni, jednak urząd może przedłużyć ten termin do maksymalnie 2 miesięcy od dnia wniesienia wniosku – pod warunkiem że poinformuje o tym wnioskodawcę i poda mu dokładny termin udzielenia informacji. Co ważne, przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej musi być uzasadnione. 

Jak uzasadnić przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej?

Jak zostało wspomniane, przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej musi być uzasadnione. Urząd w swoim piśmie musi wskazać więc nie tylko konkretny termin udzielenia informacji, ale również powody przesunięcia terminu ich udzielenia.

Katalog takich przyczyn pozostaje otwarty. Organ może przedłużyć termin udzielenia informacji publicznej dlatego, że wniosek jest nieprecyzyjny i trzeba wyjaśnić jego treść z wnioskodawcą. W każdym przypadku urząd ma obowiązek wskazać, jakie czynności podejmie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania interesanta.

Warto wspomnieć, że odrębną kwestią jest przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej w związku z koniecznością uregulowania kosztów przygotowania informacji, a także w związku z brakiem możliwości przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem.

Te okoliczności same w sobie nie stanowią więc podstawy przedłużenia terminu odpowiedzi na wniosek. Podobnie nieprawidłowości w organizacji pracy organu nie mogą wpływać na opóźnienie udzielenia informacji publicznej (np. nieobecność jednego z pracowników).

Przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej a skarga na bezczynność

Odpowiednio przygotowana informacja o przedłużeniu terminu udzielenia informacji publicznej chroni organ przed zarzutem bezczynności. W związku z tym warto wykorzystać sprawdzony wzór takiego pisma, wypełnić go odpowiednimi argumentami, a następnie dostarczyć interesantowi w ciągu 14 dni.

Organ musi podjąć bowiem jakiekolwiek działania w terminie dwóch tygodni od dnia wpłynięcia wniosku – milczenie oznacza bezczynność. Urząd może rozpatrzyć wniosek w ciągu 14 dni lub w tym okresie skontaktować się z interesantem, aby przedłużyć termin. Jeśli nie podejmie żadnych działań, wnioskodawca może wnieść skargę na bezczynność organu.