Zwrot kaucji gwarancyjnej – wzór pisma

16.00 

Kaucja gwarancyjna to rozwiązanie stosowane w stosunkach między inwestorem a wykonawcą. Polega ono na zatrzymywaniu części wynagrodzenia należnego wykonawcy, celem zmotywowania go do starannego wykonywania umowy i pokrycia kosztów usunięcia ewentualnych usterek.

Zwrot kaucji gwarancyjnej z reguły należy się wykonawcy po upływie okresu gwarancji, jeśli żadne wady obiektu nie zostały w tym czasie ujawnione.

Wykonawca może wykorzystać wzór pisma o zwrot kaucji gwarancyjnej, aby upomnieć się o należne mu środki. Ważne, aby z takim wnioskiem wystąpił przed upływem trzech lat, ponieważ tyle wynosi w tym przypadku termin przedawnienia. 

Zwrot kaucji gwarancyjnej dotyczy najczęściej kwoty będącej ułamkiem poszczególnych części wynagrodzenia. Co ważne, strony mogą umówić się na zwrot częściowy kaucji po zakończeniu prac i odebraniu obiektu, a pozostałej kwoty dopiero po upływie okresu gwarancji.

Należy mieć na uwadze, że zasady te określa umowa zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą, a sporządza się ją zgodnie z przepisami dotyczącymi swobody umów.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zwrot kaucji gwarancyjnej – wzór pisma