Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o przerwę w karze? Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności może zostać udzielona przez sąd na okres do 12 miesięcy. Możliwe jest udzielenie kilku przerw w wykonaniu kary, jednakże suma przerw nie może przekroczyć 1  roku.

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności zostaje udzielona na wniosek: skazanego, sądowego kuratora zawodowego oraz dyrektora zakładu karnego.

Należy pamiętać, że odstęp czasowy pomiędzy przerwami w odbywaniu kary wynosi co najmniej 1 rok.  Wyjątkiem, w którym sąd może udzielić ponownej przerwy po krótszym okresie, są okoliczności wystąpienia u skazanego:

  • choroby psychicznej;
  • inna ciężkiej choroby;
  • inny wypadek losowy (np. problemy w rodzinie skazanego).

Określenie sądu

Zgodnie z przepisem 153 Kodeksu karnego wykonawczego właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa – w praktyce jest to Sąd Okręgowy.

Wskazanie wydziału

Jeśli w Twoim zamyśle jest przerwa w karze pozbawienia wolności, to właściwym wydziałem jest wydział karny penitencjarny.

Określenie wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

W tym miejscu należy wskazać sygnaturę sprawy karnej, w której wydano wyrok skazujący, w związku z którym wnosimy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Opłata od wniosku

Opłata od wniosku wynosi 60 złotych.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 523).

*w pewnych okolicznościach możliwe jest nawet przedłużenie przerwy w odbywaniu kary.

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (1)

1 komentarz

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności – wzór
  1. Polecam wzór pisma.