Rachunek za wynajem mieszkania wzór

Kategorie: ,

16.00 

Ordynacja podatkowa definiuje działalność gospodarczą jako każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że również osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą może wystawić rachunek za wynajem mieszkania.

Co więcej, ma ona nawet taki obowiązek, jeśli najemca zażąda wystawienia rachunku w odpowiednim terminie, czyli z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. 

Należy pamiętać przy tym, że rachunek musi uwzględniać kilka niezbędnych elementów formalnych. Wymaga się, aby taki dokument zawierał co najmniej:

  • dane usługodawcy i usługobiorcy, tutaj najemcy i wynajmującego,
  • datę wystawienia,
  • numer rachunku,
  • określenie rodzaju wykonywanych usług oraz ich ceny,
  • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Dokument najłatwiej jest więc przygotować w oparciu o nasz wzór rachunku za wynajem mieszkania, który wystarczy wypełnić i wydrukować.

Wynajmujący powinien wiedzieć, że zasadniczo nie ma obowiązku wystawiania rachunku za wynajem prywatny. Taki obowiązek rodzi dopiero żądanie najemcy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rachunek za wynajem mieszkania wzór