Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po polsku i po angielsku WZÓR

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać zgodę na wyjazd dziecka za granicę po polsku i po angielsku? Podróżowanie z dziećmi to duże wyzwanie, jeśli chodzi o pakowanie walizek czy oczekiwanie na spóźniony lot na lotnisku.

Nie każdy wie jednak, że równie skomplikowane i ważne jest też przygotowanie odpowiednich dokumentów. Nie chodzi jedynie o paszport czy dowód osobisty, ale również o zgodę na wyjazd dziecka za granicę, która jest niezbędna w wielu przypadkach.

Kto powinien ją mieć i jakie dane musi taka zgoda zawierać? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody na wyjazd dziecka, którą pobierzesz powyżej.

Czym jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę i kiedy będzie potrzebna?

Zgoda na wyjazd za granicę po angielsku (i po polsku) to dokument, którego będzie potrzebować każda osoba podróżująca za granicę z osobą małoletnią, jeśli nie jest jej opiekunem prawnym lub rodzicem.

Co ważne, dotyczy to również rodzica/opiekuna, jeśli wyjeżdża z nieletnim samotnie, tj. bez drugiego rodzica. Pisemnej zgody na wyjazd potrzebować będzie więc między innymi ciocia, babcia czy nauczyciel dziecka.

Zgoda na wyjazd dziecka po angielsku i po polsku sporządzana jest przez rodziców dziecka lub opiekunów prawnych osoby małoletniej. Jeśli nieletni wyjeżdża za granicę z jednym z rodziców, dokument sporządza drugi rodzic, a jeżeli wyjazd odbywa się pod opieką innej osoby, niezbędna jest zgoda wyrażona przez oboje rodziców (poza pewnymi wyjątkami).

Warto pamiętać, że zgodę tego typu przygotowuje się dla każdego dziecka osobno i może obejmować ona okres aż do ukończenia 18. roku życia, ale częściej dotyczy pojedynczej, precyzyjnie określonej podróży.

Pisemnej zgody na podróżowanie z dzieckiem za granicą potrzebuje opiekun wyjeżdżający zarówno poza Unię Europejską, jak i ten przemieszczający się w jej obrębie, nawet w strefie Schengen.

Do kontroli granicznej należy przygotować zatem dowód osobisty lub paszport, wspomniany dokument zgody na wyjazd, a także odpis aktu urodzenia dziecka, jeśli nosi inne nazwisko niż rodzic, z którym podróżuje.

Kiedy można spodziewać się kontroli posiadania takiego dokumentu? Zgoda wymagana jest najczęściej podczas kontroli na granicy lub na lotnisku, ale niewykluczone, że miejscowe służby (policja) poproszą turystów o przedstawienie takiego dokumentu w ramach rutynowej kontroli już na miejscu docelowym, za granicą.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę jest elementem przeciwdziałania uprowadzeniom, również rodzicielskim. Z tego względu funkcjonariusze na lotniskach czy pracownicy straży granicznej są bardzo wyczuleni na dzieci podróżujące bez obojga rodziców.

Kiedy zgoda na wyjazd dziecka za granicę nie jest potrzebna?

Pisemna zgoda rodziców na wyjazd dziecka jest potrzebna, kiedy dziecko podróżuje za granicę z kimś innym niż rodzic/opiekun prawny lub gdy wyjeżdża z jednym rodzicem. W pozostałych przypadkach nie trzeba sporządzać takiego dokumentu.

Zgoda nie będzie wymagana, jeśli:

 • niepełnoletnie dziecko wyjeżdża za granicę z obojgiem rodziców lub opiekunów prawnych,
 • niepełnoletnie dziecko wyjeżdża za granicę z jednym z rodziców/opiekunów, a drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje lub nigdy nie został ustalony.

Z oczywistych względów, zgoda na wyjazd dziecka za granicę nie jest potrzebna samotnemu rodzicowi, kiedy ojciec dziecka jest nieznany lub gdy drugi rodzic nie żyje. Pismo nie będzie wymagane również wtedy, kiedy władza rodzicielska drugiego rodzica została zawieszona w tym zakresie lub całkowicie odebrana.

Kiedy zgoda na wyjazd za granicę jest niezbędna, a drugi rodzic nie chce jej udzielić,  należy wystąpić w tej sprawie z wnioskiem do sądu opiekuńczego. Orzeczenie sądowe może zastąpić pisemną zgodę na wyjazd dziecka za granicę.

Warto dopełnić tych formalności, ponieważ samowolne zabranie dziecka w podróż traktowane jest jako uprowadzenie małoletniego, a za taki czyn grozi rodzicowi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Jaką formę powinna przyjmować zgoda na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę musi przyjmować formę pisemną. Powinna zostać też opatrzona notarialnie poświadczonym podpisem. W niektórych krajach respektowane są natomiast wyłącznie zgody udzielone w formie aktu notarialnego.

Aby obniżyć koszt przygotowania takiego pisma, można wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia druk zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski i zapłacić jedynie za notarialnie poświadczony podpis – koszt takiej usługi to około 20 zł plus VAT.

Cały dokument kosztuje już natomiast ponad 200 zł (netto). Wypełniając druk „zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę wzór po angielsku”, należy pamiętać więc, aby miejsce na podpis rodzica/opiekuna pozostawić puste.

Z oczywistych względów, pisemna zgoda na wyjazd nie może być sporządzona jedynie w języku polskim. Nikt nie powinien oczekiwać, że służby na lotnisku lub na granicy w innym kraju będą znały język polski lub, że same postarają się o przetłumaczenie dokumentu.

Z tego względu najczęściej sporządza się zgodę w dwóch językach – po polsku i po angielsku, ponieważ zgoda na wyjazd dziecka za granicę wersja angielska jest najbardziej uniwersalna. Warto też upewnić się, że w danym kraju nie jest wymagana zgoda przetłumaczona na język państwa destynacji.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, a są to:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na wyjazd dziecka za granicę,
 • dane dziecka, w tym imię, nazwisko, numer PESEL, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego, adres miejsca stałego pobytu dziecka,
 • dane rodziców dziecka lub opiekunów prawnych, w tym imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego,
 • dane opiekuna podróży, takie same jak rodzica plus numer PESEL,
 • podpisy rodziców/opiekunów (czytelne).

W zgodzie na wyjazd warto odnieść się także do kwestii związanych z podejmowaniem decyzji w sprawie leczenia czy hospitalizacji dziecka, aby w przypadku nagłej, wymagającej szybkiego działania sytuacji nie było wątpliwości w tym zakresie.

Chociaż przepisy nie zabraniają rodzicom wyrażenia zgody na wszystkie podróże zagraniczne dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia, to rozwiązanie nie jest polecane z uwagi na fakt, że funkcjonariusze w innych krajach mogą nie uznać takiego dokumentu lub zdecydować o konieczności jego dodatkowej weryfikacji.

Korzystniej jest zatem przygotowywać zgody na konkretne wyjazdy, wskazując w nich termin wyjazdu i powrotu oraz cel podróży.

Zsumowanie artykułu

Do wyjazdu dziecka za granicę z osobami niebędącymi rodzicami dziecka potrzebna jest zgoda obojga rodziców, najlepiej, aby zgoda była sporządzona w języku polskim i angielskim, aby mieć pewność, że zgodę odczyta każdy napotkany funkcjonariusz w danym państwie i bez problemu ją zrozumie.

*zgody drugiego rodzica nie wymaga się w przypadku, gdy jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Nie ma konieczności przygotowywania samodzielnie zgody, ponieważ dla ułatwienia postanowiliśmy sporządzić wzór takiej zgody, pismo jest dwujęzyczne i wymaga jedynie uzupełnienia danych i podpisu obojga rodziców, wzór pisma pobierzesz na samej górze!

Zgoda może okazać się niezmiernie przydatna podczas np.:

 • kontroli dokumentów na lotnisku
 • kontroli dokumentów na granicy
 • wylegitymowania dziecka przez służby porządkowe, np. policję,
 • zatrzymania do czasu wyjaśnienia statusu dziecka (wyrywkowe sprawdzanie, czy dziecko nie zostało uprowadzone).
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po polsku i po angielsku WZÓR
 1. Polecam wzór zgody, w piśmie są wszystkie potrzebne informacje. Duży pozytyw też za szybką wysyłkę pisma na maila.