Rezygnacja z funkcji kuratora społecznego wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Kurator społeczny może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, ale jego odwołanie możliwe jest tylko pod warunkiem podania tak zwanych ważnych powodów, np. z powodu nienależytego wypełniania obowiązków. Dobrowolna rezygnacja z funkcji kuratora społecznego powinna zostać uzasadniona. 

Najczęściej przyczyną rezygnacji z pełnienia funkcji kuratora społecznego są kwestie finansowe. Kurator nie otrzymuje bowiem wynagrodzenia, a ryczałt z tytułu zwrotu kosztów.

Rezygnacja z funkcji kuratora społecznego może być więc uzasadniona nieproporcjonalnie niskimi świadczeniami w porównaniu do stale rosnącej liczby obowiązków. 

Oświadczenie o rezygnacji z funkcji kurator może przygotować w oparciu o nasz wzór rezygnacji z funkcji kuratora społecznego, czyli poprzez wypełnienie druku i złożenie go na ręce przełożonego.

Ten ma obowiązek rezygnację przyjąć – czynność ta jest jednostronna. Na skutek wniesienia pisemnej prośby kurator społeczny zostaje odwołany.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja z funkcji kuratora społecznego wzór