Wzór pisma do sądu o zniesienie kuratora

Kategorie: , Tag:

16.00 

Nadzór kuratora to jedna z najczęściej stosowanych form ograniczenia władzy rodzicielskiej. Nadzór wynika z orzeczenia sądu rodzinnego, a jego celem jest monitorowanie sytuacji dziecka, którego dobro jest zagrożone.

Pismo do sądu o zniesienie kuratora można złożyć w sytuacji, kiedy ustaną przesłanki, którymi kierował się sąd, ograniczając rodzicom władzę rodzicielską.

Kuratora przydziela się z reguły rodzinie, w której problemem jest alkoholizm, długotrwałe bezrobocie czy trudna sytuacja materialna. Wzór pisma do sądu o zniesienie kuratora może wykorzystać więc rodzic, któremu udało się wyeliminować tego typu problemy.

Pomocne będą też opinie takich podmiotów jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoła czy asystent rodziny.

Z reguły sądy nie określają, jak długo ma trwać nadzór kuratora nad nieletnim, dlatego bez pisma do sądu o zniesienie kuratora złożonego przez rodziców, odpowiednią instytucję lub samą osobę kuratora nadzór ten może przeciągać się latami – nawet do ukończenia przez dziecko 21. roku życia. 

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pisma do sądu o zniesienie kuratora