Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu – wzór

Kategorie: , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o przyznanie kuratora dla małoletniego? Kuratela polega na reprezentacji interesów osoby trzeciej, a jej celem jest sprawowanie pieczy nad osobą lub jej majątkiem. Kuratela ma za zadanie zabezpieczyć interesy danej osoby, najczęściej osoby małoletniej. Na wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu sąd opiekuńczy powołuje kuratora, jeśli wymaga tego dobro dziecka.

Przed wypełnieniem druku, jakim jest wzór wniosku o ustanowienie kuratora małoletniemu, należy uzmysłowić sobie, że ustanowienie kuratora jest odpłatne.

Wynagrodzenie wypłaca się z majątku lub z dochodów osoby, dla której kurator został powołany.

W przypadku małoletnich nieposiadających dochodów ani majątku wynagrodzeniem kuratora obciąża się tego, kto zażądał ustanowienia kurateli. 

Przygotowując wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego, warto starannie uzasadnić swoje żądanie. Przepisy nie określają bowiem praw i obowiązków kuratora – są one zależne od okoliczności, a wydaje je organ powołujący kuratora. Jeśli odbywa się to na wniosek, pismo będzie podstawą treści zarządzenia sądu.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu – wzór
  1. Bardzo dziękujemy za pismo.