Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Kurator dla osoby niepełnosprawnej powoływany jest do niesienia jej pomocy. Osoba, dla której powołano takiego kuratora, zachowuje pełną zdolność do czynności prawnych.

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej może złożyć sama osoba niepełnosprawna, a także organizacja pozarządowa zajmująca się niesieniem pomocy takim osobom.

Kuratora dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się w sytuacji, kiedy charakter jej niepełnosprawności nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia. Kurator nie ma bowiem takich samych obowiązków jak opiekun osoby ubezwłasnowolnionej.

Tak naprawdę, na wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej, sąd każdorazowo ustala zakres uprawnień dla kuratora. Co więcej, przestrzega w tym aspekcie żądań osoby niepełnosprawnej, określonych w jej wniosku.

Aby przygotować pismo do sądu opiekuńczego, niepełnosprawny może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej.

W treści podania należy określić, czy kurator ma załatwiać sprawy osobiste wnioskodawcy, czy sprawy związane z zarządzaniem jej majątkiem.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej – wzór