Rezygnacja ze szkoły Cosinus – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Rezygnacja ze szkoły Cosinus to wypowiedzenie umowy o kształcenie. Ponieważ nauka w prywatnej szkole policealnej nie jest obowiązkowa, każdy słuchacz może zrezygnować z niej w dowolnym czasie.

Termin złożenia rezygnacji ma jednak wpływ na ewentualne koszty takiej decyzji – jeśli szkoła naliczy już opłatę za czesne, uczeń będzie musiał ją uregulować, zgodnie z zapisami umowy i regulaminu placówki.

Rezygnacja ze szkoły Cosinus musi przyjmować formę pisemną. Dokument należy złożyć w sekretariacie. Pismo, poza oświadczeniem woli o wypowiedzeniu umowy, powinno zawierać dane osobowe słuchacza oraz (opcjonalnie) przyczynę rezygnacji.

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy nie jest jednak niezbędne.

Wzór rezygnacji ze szkoły Cosinus to gotowy do wypełnienia druk, który warto wykorzystać, aby mieć pewność, że wypowiedzenie umowy będzie skuteczne. Pismo wystarczy uzupełnić swoimi danymi i podpisać, a później wysłać na adres szkoły lub złożyć w sekretariacie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Rezygnacja ze szkoły Cosinus – wzór
  1. Polecam