Rezygnacja ze szkoły doktorskiej – wzór

16.00 

Rezygnacja ze szkoły doktorskiej jest niezbędna w celu podjęcia nauki w innej szkole doktorskiej lub w przypadku chęci całkowitego zrezygnowania z dalszego procesu kształcenia. Po podjęciu takiej decyzji należy przygotować rezygnację w formie pisemnej i złożyć ją na ręce kierującego placówką.

Dokładne zasady rezygnowania ze szkoły doktorskiej określa zawsze jej własny regulamin, który może wyznaczać konkretne terminy na podjęcie stosownych czynności.

Rezygnacja ze szkoły doktorskiej musi zawierać dane osobowe doktoranta, oświadczenie woli o rezygnacji oraz uzasadnienie podjętej decyzji. W uzasadnieniu można powołać się między innymi na sprawy związane z życiem prywatnym, ciężką chorobę czy konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny. 

Wzór rezygnacji ze szkoły doktorskiej pomaga przygotować pismo pozbawione braków i błędów formalnych. Wystarczy wypełnić je swoimi danymi i złożyć w odpowiednim terminie. W przypadku zmiany szkoły doktorskiej doktorant ma na to 14 dni. Przy rezygnacji konieczne jest także rozliczenie się z jednostką i przedstawienie opinii opiekuna. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze szkoły doktorskiej – wzór