Rezygnacja ze szkoły Teb Edukacja – WZÓR

Kategorie: , ,

16.00 

Rezygnacja ze szkoły Teb Edukacja to rezygnacja z prywatnej szkoły policealnej, która nie jest obowiązkowa. Aby z niej zrezygnować, należy wypowiedzieć zawartą wcześniej umowę o kształcenie. Zasady takiego wypowiedzenia określa regulamin szkoły oraz zapisy samej umowy. Każde wypowiedzenie umowy powinno przyjmować jednak formę pisemnego oświadczenia woli.

Rezygnacja ze szkoły Teb Edukacja może być spowodowana zarówno niezadowoleniem z jakości świadczonych przez placówkę usług, jak i sytuacją z życia prywatnego, na przykład chęcią rozpoczęcia studiów czy podjęcia pracy zarobkowej.

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy ze szkołą nie jest jednak niezbędne, aby takie wypowiedzenie było skuteczne. 

Wzór rezygnacji ze szkoły Teb Edukacja został opracowany tak, aby słuchacz musiał jedynie wypełnić druk swoimi danymi, podpisać i złożyć dokument w sekretariacie placówki. Jeśli rezygnacja dotyczy kierunku płatnego, warto takie pismo złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie ponieść dodatkowych kosztów.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze szkoły Teb Edukacja – WZÓR