Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron – wzór z omówieniem

16.00 

Umowa najmu zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana jedynie wówczas, gdy strony przewidziały taką możliwość w warunkach umowy. Jeżeli takiej możliwości nie ma, jedynym sposobem jest rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy najmu następuje w dniu określonym przez strony w porozumieniu. Wypowiedzenie umowy najmu powinno być sporządzone w formie pisemnej, dla celów dowodowych.

Wypowiedzenie powinno zawierać takie elementy jak:

  • miejscowość i data sporządzenia;
  • określenie strony wypowiadającej umowę;
  • określenie strony, której umowa jest wypowiadana;
  • określenie przedmiotu najmu (adres lokalu, metraż);
  • określenie terminu, z jakim umowa przestaje obowiązywać;
  • uzasadnienie wypowiedzenia;
  • podpis strony wypowiadającej umowę.
Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.