Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej WZÓR

16.00 

Zgodnie z przepisami, opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, ale nie rzadziej niż co roku, składać sprawozdania dotyczące osoby pozostającej pod jego opieką oraz rachunki z zarządu jej majątkiem.

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej powinno być szczegółowe i zawierać wszystkie dane umożliwiające dokonanie oceny postępowania opiekuna w kontekście sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. 

Nie obowiązuje jeden ustalony odgórnie wzór sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, ale przyjmuje się, że takie pismo powinno odnosić się między innymi do stanu zdrowia osoby poddanej opiece, do jej predyspozycji i uzdolnień, do warunków bytowych i mieszkalnych, a także do stosunków osobistych między podopiecznym a opiekunem. 

Pełne sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej uwzględnia także rachunek z zarządu jej majątkiem, czyli opis stanu majątku podopiecznego i zmian, jakie zaszły w nim w ciągu roku sprawozdawczego, tj. zestawienie dochodów i wydatków.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej WZÓR