Sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy – Przykład

Kategorie: ,

16.00 

Po odbyciu stażu stażysta, czyli osoba bezrobotna, ma obowiązek przygotowania dokumentu, jakim jest sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy. Dokument ten opisuje przebieg stażu, odnosząc się do obowiązków, jakie wykonywał stażysta w danym czasie oraz do umiejętności, jakie nabył.

Sprawozdanie z przebiegu stażu musi uwzględniać podstawowe informacje na temat stażu, czyli:

  • dane stażysty,
  • dane pracodawcy,
  • czas trwania stażu,
  • stanowisko, jakie obejmował stażysta.

Pismo powinno jednak zostać dostosowane do charakteru odbytego stażu, dlatego dokument najłatwiej przygotować w oparciu o dostosowany wzór sprawozdania z przebiegu stażu pracownik biurowy.

Prawdziwość zawartych w dokumencie informacji poświadcza swoim podpisem opiekun bezrobotnego (stażysty), dlatego druk należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy może odnosić się o następujących zadań stażysty:

  • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji,
  • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów w firmie,
  • uzupełnianie i publikowanie informacji na stronie internetowej firmy,
  • przygotowanie pism i korespondencji firmowej.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy – Przykład