Wniosek o przerwanie stażu – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Przerwanie stażu z urzędu pracy jest możliwe, ale często wiąże się z konsekwencjami. Stronami w takim stosunku pracy są: bezrobotny, urząd pracy i pracodawca. Skutki przerwania stażu będą zależne od tego, z czyjej inicjatywy staż zakończy się wcześniej.

Jeśli to stażysta złoży wniosek o przerwanie stażu, musi liczyć się z ryzykiem utraty statusu bezrobotnego, chyba że ma uzasadniony powód, aby taki staż przerwać. W najgorszej sytuacji jest bezrobotny, który zostanie ze stażu „zwolniony” z własnej winy. 

Kiedy wniosek o przerwanie stażu jest uzasadniony? Celem programów stażowych jest aktywizacja bezrobotnych i udzielenie im pomocy w znalezieniu pracy. Jeśli więc stażysta w trakcie stażu znajdzie stałe zatrudnienie lub założy działalność gospodarczą, może bez obaw wypełnić wzór wniosku o przerwanie stażu.

Równie dobrym powodem podjęcia takiej decyzji będzie też rozpoczęcie nauki w trybie dziennym.

Wniosek o przerwanie stażu można złożyć również w przypadku, kiedy to pracodawca nie spełnia oczekiwań stażysty poprzez niestosowanie się do programu stażu, na przykład poprzez wydawanie poleceń służbowych niezwiązanych z zajmowanym przez stażystę stanowiskiem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przerwanie stażu – wzór