Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego może złożyć oskarżony lub jego obrońca. Wniosek może zostać złożony w każdym czasie – nie ma on terminu.

Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego (np. w postaci zakazu opuszczania kraju, zakazu zbliżania się, dozoru Policji, poręczenia majątkowego, zatrzymania prawa jazdy itd.) musi zawierać żądania oskarżonego. Oskarżony może żądać uchylenia środka zapobiegawczego bądź też wnosić o zmianę środka na inny. Wniosek rozstrzyga organ prowadzący postępowanie w terminie 3 dni.

Na postanowienie sądu w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku oskarżonego przysługuje zażalenie. Składa się je do tego samego sądu, który wydał to postanowienie.

Określenie organu

W przypadku wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego pismo kierujemy do organów prowadzących postępowanie. W postępowaniu przygotowawczym jest to prokuratora, za wyjątkiem postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania – wtedy na wniosek prokuratora orzeka sąd. W postępowaniu sądowym orzeka sąd.

Określenie wnioskodawcy

W piśmie, które nie inicjuje danej sprawy, nie ma potrzeby wskazywania miejsca zamieszkania ani numeru PESEL stron, gdyż dane te znajdują się już w aktach sprawy. Wystarczy wskazać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz imię ojca.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

Należy wskazać sygnaturę sprawy, w której wydano postanowienie w przedmiocie środka zabezpieczającego, w związku z którym wnosimy o jego uchylenie.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Polecany wzór pisma:

Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego – wzór
  1. Pismo jest ok, można pobierać…