Wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Zakaz zbliżania się to środek zapobiegawczy, stosowany w postępowaniach karnych. Podejrzany lub oskarżony może w każdym czasie złożyć wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się, lub o zmianę tego środka zapobiegawczego na inny. Pismo składa się do sądu, który wydał postanowienie o zakazie zbliżania się.

Odpowiedź na wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się wnioskodawca otrzymuje w ciągu 3 dni. Na odmowne postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Składa się je do tego samego sądu, który wydał dane postanowienie.

Pismo w sprawie uchylenia środka zapobiegawczego można przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku o uchylenie zakazu zbliżania się. Druk wymaga przygotowania własnego uzasadnienia.

Argumenty użyte w takim podaniu powinny wyjaśniać, dlaczego wnioskodawca chce, aby środek zapobiegawczy został uchylony. Uzasadnienie może wskazywać zatem na dużą uciążliwość wykonywania środka zapobiegawczego względem oskarżonego lub podejrzanego. 

Jeśli wniosek dotyczy zamiany zakazu zbliżania się na inny środek zapobiegawczy, pismo może wskazywać preferowane rozwiązanie, np. poręczenie majątkowe czy dozór policyjny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się wzór
  1. Dobrze opracowany wzór – polecam.