Umowa kupna sprzedaży ciągnika rolniczego – wzór

16.00 

Umowa kupna sprzedaży ciągnika rolniczego powinna zawierać w sobie kilka ważnych elementów, aby uniknąć późniejszych problemów i nieporozumień.

Przede wszystkim powinny znaleźć się w niej dane zarówno sprzedającego, jak i kupującego, czyli imiona i nazwiska, numery PESEL (ewentualnie NIP), adres zameldowania oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości wraz z informacją przez kogo został on wydany.

Ponadto, umowa kupna sprzedaży ciągnika rolniczego musi zawierać informacje odnośnie pojazdu, który jest przedmiotem umowy. Do takich danych należy marka/model pojazdu, jego rok produkcji, numer VIN i rejestracyjny, a także informacja o aktualnym przebiegu.

Na niektórych umowach odnaleźć można także numer silnika pojazdu. W tym miejscu dobrze jest także zawrzeć uwagi dotyczące samego pojazdu, a więc informacje o uszkodzeniach czy niedoskonałościach ciągnika rolniczego.

W następnym punkcie należy zawrzeć oświadczenie o wyłącznej własności pojazdu. Powinna pojawić się w nim także klauzula odnośnie tego, że jest on wolny od wad prawnych, a także praw osób trzecich.

Należy także dodać informacje o tym, że względem ciągnika rolniczego nie toczy się żadne postępowanie ani, że nie jest on przedmiotem zabezpieczenia.

Kolejny punkt to informacja o wartości przedmiotu umowy. Należy tutaj podać wartość przedmiotu, na którą zgodziły się obie strony, a więc cenę pojazdu. Taką informację należy zawrzeć w formacie liczbowym oraz słownym.

W dalszej części umowy powinny znaleźć się informacje o przeniesieniu na kupującego własności pojazdu wymienionego we wcześniejszej części za kwotę wymienioną w poprzednim punkcie, której otrzymanie kwituje.

Warto dodać informację o potwierdzeniu odbioru ciągnika przez kupującego. Później powinno się także dodać oświadczenie o braku znanych wad technicznych oraz informację o tym, która strona ponosi koszty transakcji (zwykle jest to kupujący).

Na zakończenie warto dodać informację o tym, że w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wskazać, że umowa została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach. Na samym dole powinny znaleźć się podpisy kupującego oraz sprzedającego.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży ciągnika rolniczego – wzór