Umowa kupna sprzedaży garażu – wzór

16.00 

Każda transakcja, związana ze sprzedażą/nabyciem/najmem nieruchomości powinna być dokładnie określona umową. W przypadku najmu nie ma takiej konieczności, lecz sprzedaż i kupno objęte są obowiązkiem dokonania transakcji u notariusza.

O ile umowa przedwstępna/rezerwacyjna na zakup garażu może zostać podpisana pomiędzy stronami bez udziału notariusza, o tyle już właściwa transakcja kupna sprzedaży musi zostać przez niego potwierdzona.

Umowa kupna sprzedaży garażu – co musi zawierać?

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości, również garażu musi zostać zawarta pomiędzy stronami w obecności notariusza. Do jej dokonania konieczne będzie dostarczenie informacji, dotyczących sytuacji prawnej garażu, jego lokalizacji oraz wyciągu z ewidencji gruntu, na którym garaż się znajduje.

Niezbędne będzie potwierdzenie braku obciążeń hipotecznych oraz innych (do sprawdzenia przed dokonaniem transakcji w elektronicznym systemie ksiąg wieczystych).

Umowa notarialna kupna sprzedaży garażu przede wszystkim powinna zawierać dane osobowe wraz z numerem i serią dowodu tożsamości stron: sprzedającego i kupującego. Konieczne jest, aby zawierała informacje na temat przedmiotu, czyli w tym przypadku garażu.

Należy określić w niej cenę garażu, jego powierzchnię zabudowy/użytkową, dokładną wysokość oraz stan techniczny. W umowie należy dokładnie przedstawić sposób i termin odbioru garażu przez stronę kupującą. Umowę podpisują strony oraz notariusz.

O czym należy pamiętać, aby umowa sprzedaży kupna garażu była wiążąca?

Jak każda umowa, zawierana notarialnie, umowa kupna sprzedaży garażu powinna zawierać zgodne ze stanem faktycznym dane stron, cenę zakupu (wraz z informacją o zaliczkowaniu, jeżeli takie miało miejsce) oraz podpisy stron.

Umowa jest ważna, jeżeli przed dokonaniem transakcji notariusz wykluczy obciążenia nieruchomości (tutaj garażu) po sprawdzeniu jej sytuacji formalnoprawnej w internetowej bazie ksiąg wieczystych.

Strona kupująca pokrywa koszty, związane z zawarciem umowy sprzedaży kupna garażu oraz koszt podatków i opłat sądowych, związanych ze zmianą właściciela nieruchomości.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży garażu – wzór