Umowa kupna sprzedaży gruntu – wzór

16.00 

Umowa kupna-sprzedaży gruntu to dokument, w którym strony (sprzedający i kupujący) uzgadniają warunki sprzedaży i kupna określonego gruntu. Co warto o niej wiedzieć?

Umowa kupna sprzedaży gruntu – co powinno się w niej znaleźć?

W każdej umowie kupna i sprzedaży gruntu powinny naleźć się punkty, takie jak:

  • opis gruntu (np. metraż, lokalizacja, numer ewidencyjny itp.)
  • cena gruntu oraz sposób jej zapłaty
  • terminy i warunki przekazania gruntu
  • ewentualne ograniczenia wykorzystania gruntu (np. przeznaczenie tylko na cele mieszkaniowe)
  • warunki rezygnacji z umowy (np. zapłacenie kary umownej)
  • inne postanowienia, które strony uzgodniły w porozumieniu.

W umowie kupna-sprzedaży gruntu może być także zawarty zapis dotyczący uregulowania kosztów notarialnych, podatku od czynności cywilnoprawnych czy kosztu wymeldowania i zameldowania.

Jest to ważne, ponieważ umowa kupna-sprzedaży gruntu jest skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Pozwala to na zdecydowanie lepsze zabezpieczenie interesów obu stron oraz szybsze rozwiązanie ewentualnych problemów związanych z nieruchomością.

W jakiej formie powinna być przedstawiona umowa kupna sprzedaży gruntu ?

W Polsce zazwyczaj Umowa kupna-sprzedaży musi być zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony, w przeciwnym wypadku nie jest ważna.

Zaleca się, aby przed zawarciem umowy przez kupującego przeprowadził on wywiad z notariuszem, celem uzyskania informacji o wszelkich ograniczeniach, jakie mogą dotyczyć działki, którą planuje kupić.

Co jeszcze warto wiedzieć przed podpisaniem takiej umowy?

Zawsze ważne jest, by przed podpisaniem takiej umowy skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że zawarte zapisy są zgodne z prawem, oraz by mieć pewność, że przedmiotowa nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek długów i obciążeń, które mogłyby uniemożliwić przeniesienie własności.

To także dobry moment na to, aby odpowiedzieć na wszystkie ograniczające nas pytania i wątpliwości dotyczące umowy o kupnie sprzedaży gruntu.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży gruntu – wzór