Umowa kupna sprzedaży samochodu z godzina – wzór

16.00 

W polskim systemie prawnym pojazd, będący własnością osoby fizycznej lub prawnej, może zostać przekazany między takimi podmiotami jedynie na podstawie umowy sprzedaży.

Umowa taka – w momencie jej podpisania przez strony- przenosi prawo własności z jednego podmiotu na drugi.

Czy i w jakim zakresie ważne jest oznaczenie dokładnego czasu zbycia pojazdu drugiej osobie- czy należy sporządzać umowę kupna-sprzedaży samochodu z godziną?

ELEMENTY OBLIGATORYNE UMOWY SPRZEDAŻY POJAZDU

Umowa sprzedaży pojazdu jest klasycznym przykładem umowy cywilnoprawnej , do której ważności w świetle przepisów prawa niezbędne jest zaistnienie podstawowych informacji o:

 1. stronach umowy – dane osobowe osoby fizycznej lub dane przedsiębiorstwa, będącego strona umowy, najlepiej potwierdzone odpowiednim dokumentem, na podstawie którego obydwie strony umowy będą mogły dokonać weryfikacji,
 2. miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży – które ważne są przede wszystkim ze względów podatkowych i ubezpieczeniowych,
 3. dokładnym określeniu przedmiotu sprzedaży – w przypadku pojazdu, spełniającego wymogi rzeczy oznaczonej co do tożsamości – posiada cechy indywidualne, właściwe tylko dla jednego przedmiotu- w umowie zawarte muszą zostać zawarte te charakterystyczne, zindywidualizowane dane:
 • marka, model i typ pojazdu,
 • rok produkcji,
 • numer VIN,
 • numer rejestracyjny,
 • aktualny na dzień sprzedaży przebieg,
 • numery dokumentów przekazywanych z pojazdem,
 • ewentualne wyposażenie dodatkowe, wady lub usterki pojazdu,
 • obciążenia własności pojazdu,
 • kwota transakcji.

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Z GODZINĄ – CZY JEST WYMAGANA?

Zgodnie z regulacjami prawnymi- godzina zawarcia umowy- w przypadku umowy sprzedaży pojazdu- nie jest elementem warunkującym skuteczność jej zawarcia.

Oznacza to, że przeniesienie prawa własności bez informacji o godzinie zakupu (jeżeli umowa jest wolna od wad prawnych) następuje w dniu zawarcia umowy.

JAKIE KORZYŚCI DAJE ZAWARCIE UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY SAMOCHODU Z GODZINĄ?

Jak pokazuje praktyka, zawarcie w umowie dokładnej godziny jej zawarcia może być korzystne zarówno dla osoby kupującej, jak i dla podmiotu sprzedającego.

Umowa kupna sprzedaży samochodu z godziną jest zabezpieczeniem dla obu stron umowy w przypadku, gdy pojazd w dniu zbycia/zakupu brał udział w kolizji drogowej lub wypadku, z miejsca którego osoba kierująca uciekła i niemożliwe byłoby ustalenie sprawcy zdarzenia.

W takim przypadku dokładne określenie czasu sporządzenia umowy jest dowodem odciążającym jedną ze stron- zarówno w przypadku prowadzonego postępowania sądowego, jak i w przypadku ustalania odpowiedzialności za powstałe szkody w ubezpieczalni.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży samochodu z godzina – wzór