Umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel – wzór

16.00 

Sprzedaż samochodu używanego jest obarczona koniecznością sporządzenia umowy i niezależnie od tego, czy transakcja odbędzie się za pośrednictwem komisu samochodowego, czy pomiędzy stronami, będącymi osobami prywatnymi niezbędne jest potwierdzenie jej za pomocą umowy kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel (jeżeli jest określony).

W przypadku współwłasności pojazdu przy dokonywaniu transakcji konieczna będzie obecność współwłaściciela, którego dane i podpis muszą znaleźć się w umowie.

Umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel – jakie dane są niezbędne?

Umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel – w tej sytuacji transakcja nie będzie bardzie problematyczna niż w sytuacji, gdy samochód, podlegający sprzedaży posiada jednego właściciela.

Pod warunkiem że współwłaściciel zgadza się na sprzedaż i może pojawić się podczas zawarcia umowy. Zarówno właściciel jak i współwłaściciel pojazdu powinni przedstawić swoje dane osobowe i adresowe na umowie sprzedaży oraz potwierdzić jej zawarcie własnoręcznie złożonymi podpisami.

Transakcje kupna sprzedaży samochodów, posiadających właściciela i współwłaściciela mogą być utrudnione jedynie w takim przypadku, gdy współwłaściciel samochodu nie może lub nie chce podpisać umowy bądź nie żyje.

Czy samochód musi zyskać nowego współwłaściciela na podstawie umowy kupna sprzedaży?

Umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel obowiązuje wtedy, gdy zostanie w niej ujęte miejsce, czas, strony (wraz z danymi) umowy oraz cena sprzedaży samochodu. Nie jest warunkiem koniecznym kupno samochodu, posiadającego dotąd współwłaściciela przez dwie osoby.

Samochód może nabyć osoba fizyczna samodzielnie, bez konieczności posiłkowania się danymi współwłaściciela. Ważne, aby umowa kupna sprzedaży samochodu, posiadającego dotąd współwłaściciela została zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględniała faktyczny stan techniczny i wizualny samochodu, będącego jej przedmiotem.

Umowa powinna zostać zawarta na piśmie, wtedy można realnie potwierdzić jej warunki.

Umowa kupna sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem koniecznie musi być sporządzona w formie pisemnej.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel – wzór