Umowa kupna sprzedaży koparki – wzór

16.00 

Umowa kupna sprzedaży koparki powinna zawierać pewne elementy, które poświadczą prawidłowe przekazanie i sprzedaż koparki kupującemu oraz zabezpieczą sprzedającego przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi w późniejszym terminie.

Zazwyczaj w początkowej części umowy wskazuje się datę oraz miejsce zawarcia umowy, a także dane sprzedającego i kupującego koparkę. W umowie należy zawrzeć następujące dane: imiona i nazwiska lub nazwę firmy, numer PESEL lub NIP, adres oraz rodzaj i nr dokumentu tożsamości wraz z informacją, przez jaki organ został on wydany.

Dalej, umowa kupna sprzedaży koparki powinna zawierać wszelkie dane dotyczące sprzedawanego pojazdu, a więc jego markę lub model, rok produkcji, numer nadwozia VIN i numer rejestracyjny oraz informację o przebiegu. Niekiedy dodaje się także takie parametry jak numer silnika czy kolor.

W kolejnym punkcie przedstawia się oświadczenie sprzedającego o wyłącznym posiadaniu koparki oraz o braku jej wad prawnych i praw osób trzecich do niej. Informuje się także o braku postępowania wobec pojazdu oraz o tym, że nie jest on traktowany jako przedmiot zabezpieczenia.

Następnie zwykle podaje się cenę, za którą koparka zostaje przekazana nowemu właścicielowi. Należy ją podać zarówno w formacie liczbowym, jak i słownie.

W kolejnych paragrafach często odnaleźć można informację o przeniesieniu własności na sprzedającego i poświadczenie odbioru pieniędzy przez sprzedającego, a także odbioru pojazdu przez kupującego.

Dalej można znaleźć informację o braku  znanych wad technicznych, a także o tym, kto ponosi koszt transakcji (zazwyczaj spada on na osobę kupującą).

Dodaje się także klauzulę o tym, że w sprawach nieuregulowanych w umowie, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a także o tym, że umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, które otrzymuje każda ze stron.

Na samym końcu powinny znaleźć się czytelne podpisy sprzedawcy oraz kupującego koparkę. W umowie mogą znaleźć się także inne dodatkowe informacje.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży koparki – wzór