Umowa kupna sprzedaży laptopa – wzór

17.00 

Umowa kupna sprzedaży nie dotyczy jedynie samochodów lub nieruchomości. Może ona wiązać się także ze sprzętem komputerowym, który ulega sprzedaży.

Ten dokument ma za zadanie zabezpieczyć interesy obu stron. Warto wiedzieć, co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży laptopa.

Umowa kupna sprzedaży laptopa

Co zawiera taka umowa? Faktem jest, że treść umowy powinna odpowiadać danej transakcji. Obie strony korzystają zatem z najważniejszych zapisów. Najważniejsze elementy umowy kupna sprzedaży laptopa to z pewnością:

  • Miejsce i data sporządzenia dokumentu
  • Dane stron umowy
  • Ważne dane laptopa
  • Oświadczenie sprzedawcy, że laptop jest jego wyłączną własnością i nie ma wad prawnych
  • Oświadczenie kupującego, że poznał stan techniczny urządzenia
  • Cena sprzętu
  • Zapis o obowiązku opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych przez osobę kupującą
  • Zapis, że w nieuregulowanych w umowie sprawach stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

Nabywca w tej sytuacji musi pamiętać o zapłaceniu podatku od czynności cywilno-prawnych. To bardzo ważna kwestia wtedy, gdy wartość rynkowa laptopa przekracza 1 tysiąc złotych.

Nie należy zapominać o tym, że jeśli podatnik jest zwolniony z tego zobowiązania (w związku z wartością podstawy opodatkowania do 1 tysiąca złotych), nie musi składać deklaracji podatkowej PCC-3.

Istotne informacje

Co jeszcze jest ważne? Podczas zawierania umowy kupna sprzedaży laptopa, warto mieć na uwadze kwestie, które mogą być w przyszłości problematyczne.

Chodzi tutaj przykładowo o pękniętą obudową, brak dysku twardego, uszkodzone zawiasy od matrycy itp. Wszelkie usterki muszą być znane osobie kupującej, tak aby nie było kłopotów pomiędzy stronami.

Jak widać, umowa kupna sprzedaży laptopa powinna zawierać wiele ważnych informacji. Jest to zabezpieczenie interesów obu stron, dlatego bardzo często stosuje się takie rozwiązanie.

Dokument trzeba sporządzić dokładnie i starannie, nie pomijając najważniejszych zapisów. Dzięki temu obie strony transakcji doskonale wiedzą, na czym stoją.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży laptopa – wzór