Umowa kupna sprzedaży łodzi – wzór

16.00 

Zakup albo sprzedaż łodzi to poważne przedsięwzięcie, które należy odpowiednio udokumentować. Prawidłowo sporządzona umowa kupna sprzedaży łodzi to doskonały sposób na zabezpieczenie obu stron transakcji.

Dzięki temu nabywca otrzyma podstawę do zwrotu przedmiotu zakupu, jeśli właściciel ukrył przed nim istotne wady.

Sprzedawca z kolei wejdzie w posiadanie dokumentu stwierdzającego legalne przeniesienie prawa do łodzi na inną osobę. Podczas sporządzania tej umowy cywilnoprawnej należy pamiętać o kilku istotnych elementach.

Po co sporządzana jest umowa kupna sprzedaży łodzi?

Prawidłowo sformułowana i podpisana umowa kupna sprzedaży łodzi potwierdza przeniesienie praw do jednostki pływającej ze strony sprzedającej na kupującego.

W momencie jej zawarcia łódź zmienia swojego właściciela. Warto pamiętać, że ten dokument będzie ważny tylko wtedy, kiedy znajdą się w nim wszystkie niezbędne informacje.

W umowie koniecznie należy umieścić miejsce i datę jej zawarcia oraz dane osobowe określonych stron transakcji.

Konieczny będzie dokładny opis jednostki pływającej, który zawiera jej numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny, numer kadłuba, ewentualne wady i uszkodzenia oraz wyznaczenie kwoty sprzedaży.

Dokument będzie ważny, jeżeli na każdym z dwóch identycznych egzemplarzy znajdą się podpisy kupującego i sprzedającego.

Częste błędy podczas zawierania umowy cywilnoprawnej — na co zwracać uwagę?

Umowa kupna sprzedaży łodzi stanowi ważny dokument, dlatego ewentualne błędy należy przekreślać, a przy poprawkach powinny podpisać się obie strony transakcji.

Jeśli pomyłka zostanie wykryta odpowiednio wcześniej, najlepszym rozwiązaniem będzie przepisanie treści umowy na komputerze, poprawienie błędu i wydrukowanie prawidłowych wersji.

Należy pamiętać, aby na umowie znalazła się prawdziwa kwota sprzedaży jednostki pływającej. Jeśli cena łodzi zostanie zaniżona, to w przypadku pojawienia się roszczeń wynikających z wady ukrytej, sprzedawca będzie zobowiązany jedynie do zwrotu kwoty widniejącej w dokumencie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży łodzi – wzór