Umowa kupna sprzedaży maszyny – wzór

16.00 

Maszyny czasami są sprzedawane. Mogą to być maszyny produkcyjne, krawieckie, budowlane. Na rynku jest szeroki wachlarz maszyn, które są przedmiotami handlu. Sprzedaż takich przedmiotów wymaga spisania umowy kupna-sprzedaży.

Umowy mogą dotyczyć sprzedaży jednostkowej lub hurtowej, jednego urządzenia lub całej partii czy nawet kilku transzy takich urządzeń – dla firm kupuje się nieraz wiele takich maszyn.

Co powinno być w umowie?

Umowa kupna-sprzedaży maszyn jest dokumentem prawnym o ustalonej konstrukcji. Zawiera dane sprzedającego i kupującego, adresy, dane bankowe, ponieważ pieniądze często są przekazywane z konta na konto.

Coraz rzadziej transakcje realizowane są gotówkowo. Określa się termin wydania towaru, jego formę (opakowanie, sposób zapakowania, miejsce dostawy itp. dane).

Uważne i rozważne przygotowanie umowy jest ważne – najlepiej zlecić taką pracę prawnikowi, który dokładnie wie, w jaki sposób sporządzić dokument.

Umowa kupna-sprzedaży maszyn chroni interesy obu stron, ponieważ nieraz mogą zdarzać się sytuacje sporne: używana maszyna ma ukryte wady lub nie zostanie dostarczona we wskazane miejsce w określonym terminie.

Kary umowne być muszą

W umowie koniecznie trzeba zawrzeć zapisy dotyczące kar umownych oraz odszkodowań. Są one na pewno konieczne i trzeba zadbać o to, by takie zapisy zawsze znalazły się w umowie.

Nieraz klient zwleka z wydaniem towaru opłaconego z góry, nieraz wady ukryte maszyny uniemożliwiają jej użytkowanie, czasami maszyny nie są własnością osoby czy firmy sprzedającej je nowemu nabywcy. W takich sytuacjach nabywca musi być chroniony.

Wszelkie zmiany umowy muszą mieć formę pisemną. Klienci mogą ustalić także spisanie aneksów określających zakres zmian, które powinny być zapowiedziane w umowie. Dokument musi być spisany w dwóch egzemplarzach: jednym dla sprzedającego, drugim dla kupującego.

Umowa musi być podpisana czytelnie, a każda ze stron powinna przechowywać taki dokument co najmniej przez trzy lata. Niektórzy chcą go zatrzymać w swojej dokumentacji przez pięć czy dziesięć lat.

Umowa kupna-sprzedaży maszyn to dokument, który koniecznie trzeba przygotować, uzupełnić danymi i podpisać przed przekazaniem maszyn.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży maszyny – wzór