Umowa kupna sprzedaży motocykla – współwłaściciel – wzór

16.00 

Bardzo często, szczególnie przy zakupie pierwszego pojazdu dla dziecka- z uwagi na możliwość skorzystanie ze zniżek współwłaściciela- dochodzi do kupna motocykla lub samochodu w ramach współwłasności – rodzica i dziecka.

Również w przypadku zakupu dokonywanego przez osoby pozostające w małżeństwie bez rozdzielności majątkowej- pojazd jest częścią wspólnego majątku małżonków, którzy są właścicielami każdej rzeczy- również motocykla- na równych prawach.

PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY MOTOCYKLA – WSPÓŁWŁASNOŚĆ

Jeśli planujesz sprzedać motocykl, na którym ustanowiona jest współwłasność musisz pamiętać, że nie możesz sprzedać go nie tylko bez wiedzy współwłaściciela, ale również bez jego pisemnej zgody.

Jest to zabezpieczenie prawne, które uniemożliwia działanie na szkodę współwłaściciela przez rozporządzanie częścią jego własności. Posiadanie:

  • pisemnego upoważnienia do podpisania w imieniu współwłaściciela umowy kupna sprzedaży motocykla lub
  • konieczność osobistego stawiennictwa i własnoręcznego podpisania umowy kupna sprzedaży motocykla w przypadku współwłasności

…dotyczy również małżonków.

Jeśli motocykl został zakupiony podczas trwania małżeństwa- należy on w równej mierze do obu małżonków, bez znaczenia, czy i która ze stron posiada uprawnienia do kierowania motocyklem oraz która była jego użytkownikiem.

W świetle przepisów prawa sprzedaż motocykla przez jednego ze współwłaścicieli jest jedynie sprzedażą jego części własności. Oznacza to, że drugi ze współwłaścicieli może dochodzić swoich praw do motocykla.

UMOWA KUPNA SPRZEDA ŻY MOTOCYKA A WSPÓŁWŁASNOŚĆ – O CZYM MUSZĄ PAMIĘTAĆ STRONY UMOWY?

Podczas podpisywania umowy kupna sprzedaży motocykla w przypadku współwłasności występującej po stronie sprzedającego – strona kupująca powinna bezwzględnie zażądać obecności współwłaściciela lub pisemnego pełnomocnictwa do dokonania sprzedaży wskazanego pojazdu (pełnomocnictwo powinno zawierać datę ustanowienia, dane osoby mocującej pełnomocnika, dane osoby umocowanej oraz zakres czynności i przedmiot- dokładne wskazanie danych identyfikacyjnych wskazanego motocykla- do których umocowany jest pełnomocnik).

Dane obu współwłaścicieli i ich podpisy (ewentualnie podpis jednego współwłaściciela z upoważnienia) powinny znaleźć się na umowie sprzedaży.

Jeśli prawo własności motocykla ma zostać przekazane dwóm osobom, które będą współwłaścicielami, ich dane oraz podpisy (lub podpis z upoważnienia) powinny znaleźć się po stronie kupującego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży motocykla – współwłaściciel – wzór