Umowa kupna sprzedaży nieruchomości – wzór

16.00 

Zakup lub sprzedaż nieruchomości często jest stresującą procedurą, która wymaga zaangażowania obu stron transakcji. Osoby, które po raz pierwszy nabywają mieszkanie, dom, czy działkę lub chcą przenieść prawo własności na inną osobę, zazwyczaj mierzą się z licznymi wątpliwościami.

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości będzie ważna tylko wtedy, kiedy znajdą się w niej wszystkie niezbędne informacje. Zobacz, co musi zawierać umowa, aby transakcja mogła dojść do skutku.

Czym charakteryzuje się umowa kupna sprzedaży nieruchomości?

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości dokładnie określa warunki zakupu nieruchomości. Powinna ona chronić prawa kupującego, jak i sprzedającego.

Warto pamiętać, że ten dokument może sporządzić jedynie notariusz, a umowę zawsze należy podpisać w jego obecności. Jest to konieczność podczas zakupu nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej.

Umowa w postaci aktu notarialnego jasno określa przeniesienie tytułu własności, sposób przejęcia i finansowania nieruchomości oraz cenę jej nabycia. Przed podpisaniem dokumentu obie strony powinny dokładnie go przeczytać w celu upewnienia się, czy zawiera on poprawne informacje.

Co powinna zawierać ważna umowa kupna sprzedaży nieruchomości?

Oprócz finalnej umowy kupna sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego możliwe jest sporządzenie dokumentu przedwstępnego. Jest to cywilno-prawna umowa kupna sprzedaży nieruchomości, która może być skonstruowana przez jedną z zainteresowanych stron.

Powinna ona zawierać dane strony sprzedającej oraz kupującej. Oprócz imienia i nazwiska należy podać numer PESEL, adres oraz numer i serię dowodu osobistego.

Prawidłowo sporządzony dokument będzie zawierał formę własności nieruchomości, jasno określi jej cenę nabycia oraz wskaże wysokość i sposób przekazania zadatku, jeżeli został on ustalony.

Umowa przedwstępna powinna wskazać adres nieruchomości będącej jej przedmiotem, opisać jej stan oraz zawierać numer księgi wieczystej, jeśli jest założona. Odpowiednio sporządzony dokument będzie wyznaczał termin, w którym obie strony powinny przystąpić do umowy w formie aktu notarialnego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości – wzór