Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej wzór

16.00 

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej jest bardzo ważna w związku z tym, iż nie można przez cały czas widnieć jako jej właściciel w chwili, gdy zmieniła już ona nabywcę.

Dlaczego konieczne jest podpisanie umowy kupna sprzedaży przyczepy samochodowej?

Podpisanie umowy kupna sprzedaży jest konieczne w każdym przypadku, kiedy to przyczepa samochodowa zmienia swojego właściciela. Oczywiste jest, że jest to niezbędna informacja do Towarzystwa Ubezpieczeniowego odnośnie kontynuowania ubezpieczenia.

Jest to także ważne, by w odpowiednim urzędzie w wydziale komunikacyjnym można było zgłosić to, że przyczepa samochodowa nie jest już własnością danej osoby i konieczne jest jej wyrejestrowanie.

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej każdorazowo powinna zawierać datę, kiedy sprzedaż miała miejsce.

Kluczowe jest także zapisanie danych obu stron – nabywcy i sprzedawcy, nie zaszkodzi zadbać o dopisanie danych kontaktowych. Za każdym razem ważne jest także zapisanie ceny przyczepy samochodowej, która uległa sprzedaży.

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

Sporządzenie umowy kupca-sprzedaży przyczepy samochodowej jest bardzo ważne, ponieważ oznajmia to, że dany zbywca nie musi już pokrywać ubezpieczenia ani nie musi odpowiadać za powstałe szkody, które będą miały miejsce w chwili, gdy przyczepa będzie już własnością kolejnego właściciela.

Konieczne jest także wykonanie umowy kupna sprzedaży przyczepy w dwóch ezgemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Powinna się na niej znaleźć nie tylko data, ale i godzina zbycia.

Ważne jest także to, by z dokumentem udać się do Wydziału Komunikacji, gdzie wyrejestrujemy i zarejestrujemy przyczepę, ale także do biura Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdzie wypowiemy lub skorzystamy z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, do których zalicza się także przyczepa.

Nabywca może w każdym momencie wypowiedzieć umowę, jeżeli warunki na rok są dla niego bardziej korzystne lub chce skorzystać z oferty innej firmy.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej wzór