Umowa kupna sprzedaży przyczepy – wzór

16.00 

Nie w każdym przypadku istnieje potrzeba bycia właścicielem przyczepy w dalszym ciągu, gdy np. wymieni się samochód lub też nie ma potrzeby jej dalszego użytkowania. Wówczas nie trzeba mieć jej dalej na stanie i pomocą w takiej chwili okazuje się umowa kupna sprzedaży przyczepy.

Co powinno znajdować się w takiej umowie?

Bez wątpienia umowa kupna sprzedaży przyczepy powinna zawierać datę zawarcia takiej umowy. Jest to bardzo ważne choćby w związku z wypowiedzeniem lub też przepisania ubezpieczenia OC komunikacyjnego po poprzednim właścicielu.

Na umowie nie może zabraknąć również danych zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Niezbędne są ich personalia oraz numery PESEL. Nie zaszkodzi także dopisać numeru kontaktowego.

Kluczowe jest zwrócenie również uwagi na napisanie, na jaki koszt wycenia się daną przyczepę oraz czy należność będzie zapłacona gotówka, czy przelewem. Przy wyborze drugiej opcji dobrze jest zawrzeć także numer konta, na który ma zostać przelana konkretna kwota pieniędzy.

Umowa kupna sprzedaży przyczepy – czy jej zawarcie jest konieczne?

Nie sposób nie zwrócić uwagi na to, iż przyczepa stanowi własność konkretnego właściciela. Niemożliwym jest więc niepodpisanie umowy jej sprzedaży. Zawsze można ją także podarować jako akt darowizny.

Za każdym razem musi być to jednak udokumentowane konkretną umową dzięki której choćby Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie miało świadomość tego, iż przyczepa zmieniła właściciela i wszelkie należności muszą być obecnie pobierane od kolejnej osoby, która zdecydowała się na jej zakup.

Umowa kupna sprzedaży przyczepy powinna być sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach. Dzięki temu każda ze stron będzie miała taki sam dokument poświadczający to, iż przyczepa stała się własnością innej osoby i jednocześnie nie jest już na stanie poprzedniego właściciela.

Sprawne sporządzenie umowy jest możliwe dzięki gotowym drukom, jednak z powodzeniem można skusić się także na przygotowanie czegoś podobnego we własnym zakresie w przypadku takiej konieczności.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży przyczepy – wzór