Umowa kupna sprzedaży psa – wzór

16.00 

Przepisy prawa cywilnego wyraźnie informują o wiążącej mocy umów ustnych, jednak w przypadku transakcji, wiążących strony umowy na wiele lat warto zabezpieczyć interesy obydwu stron za pomocą pisemnego dokumentu, potwierdzającego dokonanie sprzedaży/zakupu.

Zwierzę jest w tym przypadku przedmiotem umowy, jednak jego dobro również powinno zostać ujęte w umowie.

Umowa kupna sprzedaży psa od hodowcy – co musi zawierać?

Hodowca zobowiązany jest do przygotowania dokumentu, będącego potwierdzeniem nabycia przez klienta zwierzęcia z hodowli. Zarówno umowa rezerwacji, jak i kupna sprzedaży psa powinna mieć formę pisemną, w której ważne i niezbędne jest określenie:

  • danych osobowych hodowcy (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego),
  • danych osobowych nabywcy psa (jak powyżej),
  • danych zwierzęcia, będącego przedmiotem transakcji (rasa, płeć, data urodzenia, numer chipu lub tatuażu, imię hodowlane, w przypadku psów rodowodowych informacje z tym związane oraz stan zdrowia w momencie wydania.
W umowie powinny znaleźć się dokładne informacje w zakresie rezerwacji, zaliczkowania, ewentualnej dopłaty przy odbiorze zwierzęcia, warunków przekazania płatności oraz informacje, dotyczące warunków w momencie wystąpienia problemów zdrowotnych zwierzęcia, nieujawnionych w chwili przekazania, a mogących pojawić się po czasie (np. dysplazja stawów biodrowych).

Co zawiera umowa kupna sprzedaży psa od osoby prywatnej?

Jeśli z jakiegoś powodu dokonujemy zakupu zwierzęcia od osoby, nie będącej hodowcą konieczne jest sporządzenie umowy w formie pisemnej. Dokument ten będzie potwierdzeniem sprzedaży/zakupu psa oraz dokonania płatności, co pozwoli na eliminację ewentualnych roszczeń którejś ze stron.

Umowa kupna sprzedaży psa, podobnie jak w przypadku dokumentu, sporządzonego przez hodowcę powinna zawierać dokładne dane osobowe sprzedającego, kupującego oraz dane zwierzęcia i informację o jego stanie zdrowia.

W przypadku chęci wyegzekwowania czegoś od osoby prywatnej może być zdecydowanie trudniej niż w przypadku umowy, zawartej z hodowcą.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży psa – wzór